Sự trở lại của Superman

Published on by gametrochoi.over-blog.com

Sự trở lại của Superman Giới thiệu: 

siêu nhân ra tay cứu người dân của thành phố Metropolis khỏi các mảng bêtông từ toà nhà đổ nát....
Hưỡng dẫn chơi game: 
sử dụng phím trái, phải và tiến lên để điều khiển siêu nhân
Choi game Sự trở lại của Superman
Game viet
To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post